HMS-PLAN FOR TRENING

Risiko:DSC_0016

 • Velt. Panikk, hypotermi, drukning.
 • Sykdom eller medisinsk tilstand.
 • Skade på person
 • Skade på eller tap av utstyr

 

Tiltak:

 • Alle som padler på Gillsvann skal kjenne til « Regler for sikker padling på Gillsvann» som henger lett synlig i kajakkanlegget.
 • På all organisert trening skal det være med følgebåt. Alle i båten bruker flytevest.
 • Hvis det er kaldere enn 6 grader i vannet skal det være 2 følgebåter hvis det er stort sprik i gruppa.
 • Førere av følgebåt skal kunne føre båten på en sikker måte, beherske situasjoner med velt, og kunne grunnleggende førstehjelp.
 • Alle som padler på Gillsvann bruker godkjent flytevest.

Unntak fra dette skal i hvert enkelt tilfelle være avtalt med hovedtrener og følgebåt, og utøveren må være i junior- eller senior-klasse.

 • Ved padling på stevner gjelder NPF sine regler.
 • Alle som padler på Gillsvann må kunne svømme (minst 100m)
 • Trener er ansvarlig for å lære opp alle i velt, egenredning og kameratredning.
 • Trener vurderer sikkerhet i forhold til været og avlyser treningen ved for mye vind eller bølger
 • Trener har oversikt over alle deltakere på trening. Den som går på land må melde fra til trener.
 • Alle klubb-båter og annet utstyr skal være i god nok stand for sikker trening, eller merkes og tas ut av bruk inntil de er reparert. Teknisk leder er ansvarlig for dette.
 • Klubbens vester skal ha hele stropper, spenner og sømmer, og flyteelementer som fungerer. Spruttrekk skal være hele og ha utløsningshempe. Skadde vester og spruttrekk kasseres og erstattes med nytt utstyr.
 • Førstehjelpskoffert med oppdatert innhold finnes lett tilgjengelig i kajakkanlegget. Den som bruker av utstyret plikter å gi beskjed om dette til teknisk leder, slik at ingen ting mangler.
 • Alle trenere og aktivitetsledere har gjennomgått førstehjelpskurs. Foreldre og alle som kjører følgebåt tilbys et førstehjelpskurs
 • Teknisk leder er ansvarlig for at bryggeanlegget er i orden, uten løse spiker eller planker.
 • Ved uhell med skade eller fare for skade på person eller utstyr, skal RUH-skjemaet fylles ut og leveres til HMS-ansvarlig.
 • Ved turer (stevne o.l.) er lagleder ansvarlig for å ta med førstehjelpskoffert og evt. stevnetelt og se til at alle utøvere har med sikkert utstyr inkl. vest. Alle deltakere oppfordres til å ha med mobiltelefon, og lagleder noterer alle nummer.
 • Dersom en utøver lider av en sykdom (f.eks. diabetes, allergi, epilepsi) skal dette opplyses til trener og lagleder, og det informeres om aktuelle forholdsregler.

 

 Last ned RUH skjema

Padling som er avtalt mellom utøvere utenom organisert fellestrening regnes som privat, og ansvaret er da personlig. Det er voksne (utøvere over 18 år, eller foreldre) som kan ha nøkkel til kajakkanlegget, og det er disse som står ansvarlig ved privat trening. Det anbefales ikke å padle alene, og det anbefales at padleren alltid bruker flytevest.

 

 

Share