Priser

Prisene for medlemskap er like for havgruppen, elvegruppen og flattvannsgruppen. Alle medlemskap gir mulighet til å delta i alle gruppenes aktiviteter.

Medlemstyper og priser for 2020:

Medlemstype: Pris: Info:
Enkeltmedlemskap 950,- For enkeltmedlemmer.
Studentmedlemskap 500,- For studenter ved høyskole eller universitet. Må bekreftes ved å sende kopi/foto av studentbevis og kvittering for betalt semesteravgift (for gjeldende semester) til medlem@kristiansandkajakklubb.no.
Familiemedlemskap 1250,- Gjelder for medlemmer i en familie med samme bostedsadresse i folkeregisteret. NB: Alle medlemmene i familiemedlemskapet skal være registrert i medlemsregisteret.

Medlemskontingenten faktureres en gang pr. år, og gjelder alltid for ett kalenderår (01.01 – 31.12). Betalingen skjer ved å benytte faktura tilsendt på epost, eller ved å logge på Min idrett og betale der (kontingenten vises som en vare i handlekurven). Nye medlemmer faktureres fortløpende etter innmelding, mens eksisterende medlemmer normalt faktureres i januar/februar.

Båtplass i Nodeviga koster 350,- pr. kalenderår for de som leier plass til egen båt i havgruppen sitt klubbhus. Avgiften faktureres separat i løpet av våren (eller fortløpende ved tildeling av plass senere på året) og kommer i tillegg til medlemskontingenten. Du kan lese mer om båtplassene i Nodeviga her.