PROSEDYRE FOR NØDSITUASJON

Risiko:

Drukningsulykke eller alvorlig, livstruende illebefinnende/ skade

Prosedyre:

  • Ved velt på vannet der personen er passiv/ bevisstløs skal nærmeste følgebåt øyeblikkelig få vedkommende opp i båten. Kajakken forlates/overlates til den andre følgebåten
  • Følgebåten frakter øyeblikkelig personen inn til brygga mens han har kontakt med sekretariat/stevneledelse/førstehjelp på Walkie-talkie.
  • Følgebåten blir møtt på brygga av førstehjelp i basen, som starter basal HLR dersom personen fortsatt er bevisstløs. Førstehjelp fortsetter inntil ambulansepersonale overtar. Dette gjelder også dersom personen har fått et illebefinnende på land.
  • Basen ringer ambulanse på 113, informerer om situasjonen og holder kontakt.
  • Stevneleder mottar ambulansen og sørger for fri vei ned til brygga.
  • Stevneleder informerer den aktuelle lagleder.
  • Alle konkurranser og all aktivitet på vannet stoppes ved alvorlig skade.

 

  • Ved død eller alvorlig skade kontaktes politiet. Politiet skal så varsle de pårørende.
  • Kontakt med media ivaretas av politi, evt stevneledelse.
  • Ved mindre skader der personen er ved bevissthet, kontakter stevneleder den aktuelle lagleder som så vurderer behov for å følge personen til legevakt.

 

Se ellers HMS-plan for stevne på flattvann/Gillsvann.

 Last ned RUH skjema

Share