Stevnearrangement

HMS-PLAN FOR STEVNEARRANGEMENT, FLATTVANN (SKJERMET FARVANN)IMG_9643 kopi

RIKSANLEGGET PÅ GILLSVANN I KRISTIANSAND.

Risiko:

 • Fysisk skade, hypotermi, sykdom/medisinsk tilstand, drukning.

Årsak til risiko:

 • Mangler/ skade på bryggeanlegg. Vær, vind og bølger. Temperatur i luft og vann.
 • Feil bekledning, redningsvest, feil ved kajakker og annet utstyr.
 • Dårlig gruppekontroll, ledelse og oversikt.
 • Manglende svømmedyktighet eller trening.

Tiltak:

 • Bryggeanlegget er i orden, fri for spiker eller løse planker.
 • Deltakere til og med ungdomsklasse bruker C1 godkjent flytevest, se NPF sine regler.
 • Deltakere er kledd for vær og lufttemperatur.
 • Det er krav om at alle padlere kan svømme.
 • Stevneledelse og lagledere har god oversikt og gruppekontroll.
 • 2 følgebåter. En båt i startområdet og en plassert ved midten av banen. Fører av følgebåt kan føre båten på en sikker måte uten å lage bølger, har oversikt over hele banen, og har erfaring i å ta personer og kajakker opp av vannet. Har fått oppæring i basal HLR. Har kontakt med hverandre, dommertårn, stevneledelse, HMS-ansvarlig og dykkerbåt.
 • Følgebåt og bryggemannskap bruker godkjent flytevest ???????
 • 1 båt med dykker, plassert i målområdet.
 • Tilgjengelig førstehjelpsutstyr i basen, personale som behersker basal HLR og har mobiltelefon. Nødnummer er lett synlig på oppslagstavle.
 • Tilgang på varm dusj, mat og varm drikke.
 • Alle aktivitetsledere i klubben har førstehjelpskurs.
 • Stevnefunksjonærer i følgebåt og base har gjennomgått førstehjelpskurs.

 

Last ned RUH skjema 

 

Ambulanse: 113

Politi: 112

Brann: 110

 

 

Share