Klubbhuset i Nodeviga

Klubbhuset (rødt bygg) og området rundt.

Havgruppa har sitt tilholdssted i Nodeviga hvor vi har et eget klubbhus. I husets første etasje har vi lagring av klubbens utlånskajakker og tilhørende utstyr. Det er også lagringsplass for en del private kajakker. I andre etasje er det garderober og et forsamlingslokale med kjøkkenkrok.
Foran klubbhuset er det en flytebrygge som kajakklubben disponerer.
Det er ikke tillatt med parkering i området ved klubbhuset, og det er kun tillatt med innkjøring for av/på lasting (varelevering) utenfor åpningstidene til Vest-Agder museet. Nærmeste offentlige parkeringsplasser er Kilden parkeringshus og parkeringsplassen foran Odderøyahallen.

Trykk på bildet for å se 360 panoramabilde av området utenfor klubbhuset.