Sikkerhet ved elvepadling

Elvepadling gir padlere muligheten til å møte utfordringer i samspill med naturen, og oppleve spenning. Fokus på sikkerhet danner grunnlaget for at den enkelte padler og gruppa som helhet kan utfolde padlegleden innen trygge rammer. Sikkerhet danner derfor grunnlaget for gode padleopplevelser. Generelt er sikkerhet knyttet til å ha tilstrekkelige marginer mellom yteevne og krav til situasjoner i elva.
Sikker elvepadling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr og gjennomføring av forebyggende tiltak. Gjennom erfaring kan situasjoner bedømmes konstruktivt og løsningsorientert, og muliggjøre at nødvendige sikkerhetstiltak iverksettes.

Ferdigheter og utstyr er bestemmende for hvilke sikkerhetstiltak som teknisk sett kan gjennomføres. Sikkerhetstiltak kan være med å avgjøre om uforutsette hendelser får konsekvenser.

Les mer her.